بیا پایین تا بیشتر نشونت بدم

سخنان گهربار من،چیزای بدرد بخور،آموزشی،چرت و پرت و ...

برنامه و بازی

یسری برنامه بازی اندروید (چیزای مهم) که سریع پیداشون کنید

راه ارتباط با من

شماره تماس
09026917234

وبلاگ من

پند و نصیحت ،چیزای علمی ،چرت و پرت علمی و بی ادبی و ...

برنامه ها

برنامه و بازیای اندرویدی که گذاشتم دم دست باشه تا اگه نیاز شد دان کنید

ارتباط با من

شماره تماس (09026917234)