دینانت

زبان اختصاصی تلگرام برای گوشی های اندروید برگرفته از زبان فارسی و تلفیقی از سبک گفتار جامعه

برای استفاده بر روی دکمه بزنید یا اگر از طریق دکمه نتیجه نگرفتید لینک زیر را کپی کرده و در Saved Messages خود قرار داده و با زدن بر روی آن زبان را در تلگرام خود نصب کنید

Document

با این دکمه لینک رو کپی کنید

برای کپی کردن کلیک کنید